středa 1. října 2014

Mágia v ľudových predstavách II.

V tomto článku predstavím ďalšie tipy ľudovej mágie. V ľudovej kultúre sa takto nerozdeľovala, ale samozrejme, iniciatívni vedci majú však potrebu všetko roztriediť a pomenovať. :) Tak bez dlhšieho zdržovania ideme priamo na vec.

MÁGIA SLOVA
Jedná sa o vieru vychádzajúca z predstavy o možnosti zmeniť realitu vypovedaným alebo graficky znázorneným slovom. V preklade ide o slovné formulky, ktorými chcú ľudia privodiť iným ľuďom niečo dobré alebo zlé. Verilo sa, že slovo má magickú moc a preto sa dávalo pozor, čo a ako kto komu povie. Patria sem teda zariekania, zaklínadla, kliatby, nadávky ale aj vinše či želania. Je to teda aj dodnes všeobecne používané 'Dobrý deň./ Dobrú noc' a iné.

 Rozdiel medzi zariekaním a zaklínaním: zariekanie je odriekaný, menej často spievaný, krátky a jednoduchý alebo zložitejší rytmický či dialogický slovný útvar vo forme želania, hrozby či rozkazu. Zariekania sa používali s vierou v magickú silu slova na dosiahnutie požadovaného, spravidla pozitívneho účinku, ako súčasť magických úkonov pri obradoch, veštbách, liečebných praktikách. Mali splniť želania zamerané na získanie náklonnosti osoby druhého pohlavia, privolanie nápadníkov, na liečbu konkrétnej choroby, na ochranu zdravia, na zabezpečenie úrody (na Vianoce poklopanie sekerou na zle rodiaci ovocný strom so slovami: Ak nebudeš na budúci rok rodiť, tak ťa vytnem!) a podobne.
Zaklínanie je slovný útvar, ktorého vyrieknutie v presnej podobe, v určený čas a v presne vymedzených podmienkach malo magicky pôsobiť na nadprirodzené sily a donútiť ich podriadiť sa zaklínajúcemu. Skrátenou formou zaklínania bola kliatba. Znenie zaklínaní zachytili protokoly stredovekých čarodejníckych procesov a rôzne receptáre, do ktorých sa zapisovali formuly i návody na ich používanie voči konkrétnemu démonovi. Vo folklóre sa zmienky o zaklínaniach a kliatbach zachovali v čarovných rozprávkach, baladách a povestiach. Na podklade zaklínania vznikli vinše vo forme rozkazu, tvoriace súčasť koledovania.
Do kategórie mágie slova radíme aj slovné tabu - teda slová, ktoré boli zakázané vyslovovať a využívali sa miesto nich náhrady. Väčšinou sa jednalo o zlé veci, ktoré mohli byť privolané vyslovením ich mena - napr. diabol (hovorilo sa mu rožkatý, pekelník či čierny), alebo aj rôzne choroby, ktoré mali vzniknúť príčinou rôznych negatívnych síl a nadprirodzených bytostí.  Za mágiu slova považujeme aj vieru, že keď sa prihovára k mŕtvemu pri obliekaní jeho menom, je ľahšie s telom manipulovať.

MÁGIA POČIATKU
Je pomyselný princíp, v zmysle ktorého začiatok určitého procesu ovplyvní jeho priebeh, a najmä výsledok. Dôraz sa kládol buď iba na začiatok ovplyvňovaného procesu s tým, že jeho počiatočná podoba mala ovplyvniť podobu celej udalosti (napríklad manželstva, priebehu konkrétneho dňa, roka a podobne). Alebo sa kládol dôraz na istý časový úsek (konkrétna časť dňa, určité dni roka, etapa lunárneho cyklu), ktorý mohol byť osobitne priaznivý alebo nepriaznivý pre začatie určitej činnosti, a tým aj pre jej výsledný efekt. V tradičných predstavách malo zmysel pri významných činnostiach zabezpečiť ich dobrý priebeh riadením vlastného správania (pred dlhšou cestou nestúpiť na prah, vykročiť pravou nohou), obeťami (pri prechode cez prvý potok hodiť do vody smidku chleba) i úkonmi (pred začatím spoločného pasenia dobytka pastier nakreslil prútom na zemi kruh a do kružnice zapichol drevené kolíky, aby stádo držalo pohromade). Mágia počiatku sa vzťahovala aj na poradie objektov, s ktorými prišiel človek do kontaktu: prvý objekt, ktorý človek za vymedzených okolností zazrel, počul, stretol či uchopil ako prvý, mohol mať funkciu vešteckého znamenia alebo prostriedku na získanie želaného cieľa. Prvotnosti sa magický charakter pripisuje dodnes jednak v celom priebehu života, jednak v rozličných činnostiach človeka: prvý deň v novom zamestnaní, prvý vypadnutý mliečny zub dieťaťa, prvé šaty pre dievča a podobne. Z tohto sa taktiež odvodzuje dodnes zaužívané 'Ako na nový rok tak po celý rok'. A aspoň viete, prečo je tak dôležité prísť v prvý deň do školy načas, inak budete meškať po celý rok/semester (toto hovorím z vlastnej skúsenosti!). ;)

MÁGIA ČÍSIEL
Toto snáď asi ani nemusím veľmi predstavovať. Niektoré čísla mali vždy dôležitý význam v živote ľudí - čísla s pripísaným špecifickým významom v živote jednotlivca, spoločenstva či prírody. Negatívny či neutrálny výklad sa spája väčšinou s číslami párnymi, naopak hodnotám a kombináciám čísel nepárnych (okrem trinástky, považovanej za číslo nešťastné) sa pripisuje dôležitosť či pozitívna
hodnota. V tradičných predstavách na Slovensku mala z mnohých čísel a ich kombinácií prvoradý význam trojka a jej násobky. K podmienkam úspechu magických úkonov patrilo ich trojnásobné opakovanie, použitie prísad z 3 či 9 zdrojov (choré dieťa po 3 rána kotúľali po 9 hroboch, kúpali v odvare z 9 bylín); v zariekaniach negatívne rátanie od 9 do 1. V čarovných rozprávkach má drak 3, 6, 9 hláv, tretia dcéra je najkrajšia, hrdina plní 3 úlohy, má 3 pomocníkov, dostane 3 dary a podobne. V počte prostriedkov potrebných na magické úkony je častá aj sedmička: matka urieknutého dieťaťa napríklad pozbierala na založenie ohňa drevené triesky zo siedmich dvorov a zo siedmich viničných letorastov odrezala výhonky na účinný kúpeľ. V rozprávkach je zhavranených bratov či trpaslíkov sedem. Na Slovensku sa miestami verilo, že siedmy syn alebo dcéra má mať mimoriadne liečebné schopnosti. Päťka je šťastným číslom ľudí narodených v piatom mesiaci roka alebo v piatom dni mesiaca, ktorí majú byť tiež obdarení nadaním a múdrosťou.

V nasledujúcom článku sa pozrieme na delenie mágie podľa toho, čo ste chceli dosiahnuť. Upozorňujem najmä dámy - zameriame sa aj na ľúbostnú mágiu. ;)
Ak by ste mali hocijaké otázky, nebojte sa opýtať v komentároch. :)

= Bludička =

2 komentáře:

 1. Moc pěkné :-) Jen tak dál.

  Samgar

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ďakujem. :) Aspoň na niečo využijem poznatky zo školy. :D

   Vymazat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)