úterý 28. února 2012

CPčka (NPC) postavy v jeskyních

Cizí postavy (CP, CPčka), pro anglofily non-player charakter (NPC), čili postavy ovládané PJem. Potkáme je v každé jeskyni. I když si hráčské postavy ve spoustě případů vystačí samy, bylo by prapodivné, kdyby se pohybovaly liduprázdným světem.

CP můžeme rozdělit do několika kategorií. Za prvé jsou to postavy a bytosti určené k likvidaci. Co by to bylo za příběh, za hrdinné putování, kdyby nedocházelo k bojům a zlo, (popřípadě cokoliv jiného, co dobrodruhům stojí v cestě) nebylo fyzicky likvidováno. Sem můžeme zařadit různé tlupy zvířat, skřetů, nemrtvých, lupičů či jiné havěti, které jsou na potkání vybíjeny a to kolikrát v neskutečných počtech svých jedinců.
Pak následují likvidace sofistikovanější, kterým předchází interakce s těmito CP. Pokus o domluvu, sledování a podrobné plánování akce, rozmluva s nimi, či zdánlivé spojenectví.
Zvláštní kapitolu tvoří tzv. bossové, tvorové či lidští nepřátelé natolik mocní a schopní, že na jejich likvidaci je třeba se opravdu důkladně připravit a vesměs se na ní musí všemi svými silami podílet každý z družiny. Eliminování těchto CP bývá kolikrát také nosným prvkem příběhu.

Další kategorií jsou běžní obyvatelé, s kterými se družina potkává. Hostinský a hosté v hostinci, prodavači na trhu, obyvatelé vesnice či města, kterými skupina projíždí. I tato obyčejná CP mohou občas překvapit. Přinejmenším mohou poskytnout družině zajímavé informace, kolikrát se také mohou ukázat někým jiným, než kým se na první pohled zdají.
Vyšší kategorií těchto CP jsou postavy, které mají schopnosti dobrodruhů. A i když se v příběhu třeba objeví jen v jednom úseku, bývá setkání s nimi většinou pro další vývoj hry podstatné a důležité. Sem můžeme zařadit ty, co dobrodruhům zadají úkol, ty, které mají osvobodit nebo najít a také ti, kteří se k nim třeba na krátkou dobu v jejich snažení přidají. Alchymisté, které je mohou vybavit lektvary, druid, který jim pomůže ve hvozdu, význačný člen lupičské gildy, který jim usnadní pátrání v městě.

Zcela zvláštní kategorii, ne všemi PJ používanou a ne všemi hráči oblíbenou, jsou CP, které s družinou putují od samého začátku jako její právoplatní členové a jsou v jeskyni vytvořeny jako kterákoliv jiná postava hráčská.

Proč si PJové takové postavy vytváří? Za prvé to může být zcela prostá touha si také zahrát. Užít si nejen tvorbu příběhu a směřování postav, ale také se ho aktivněji účastnit. Mít možnost interakce s postavami hráčů, prostě být při tom.
Dalším důvodem je možnost s takovou CP více zasahovat do děje, ovlivňovat ho. Což může být v mnoha případech užitečné – nenápadné popostrčení postav správným směrem, připomenutí jim, co postavy určitě ví a zjistily, ale hráči na to vzhledem k dlouhému hraní pozapomněli. Pokud ale s takovou CP PJ nezachází opatrně, může být její přítomnost i kontraproduktivní. Hráči by měli mít neustále pocit, že jsou to oni a jejich postavy, které rozhodují, které řeší problémy, přichází na souvislosti a odhalují tajemství. Nikdy by se nemělo stát, že získají dojem, že za ně všechno řeší PJova CP.
CP hraná PJem může být jakýmkoliv způsobem pro příběh a děj důležitá. Může mít podstatné informace, může družině pomáhat, nebo pod záminkou pomoci naopak škodit. Může být někým jiným, než za koho se vydává.
Může to ale také být prostě jen jedna z postav, bez nějakého důležitějšího poslání, schopností, či informací.
Využití takových CP je opravdu široké a omezeno by mělo být opravdu jen tím, aby to nebyly všemocné postavy, které dobrodruhy k ničemu nepustí a mají je v příběhu jen jako svůj kompars.

= Janika =

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)