čtvrtek 30. dubna 2015

O Austinův zlatý brk - vyhodnocení abarinské literární soutěže duben 2015

I.místo
Autor: d3stiny
Dílko: Život v jiném světě
Body: 24 bodů

II. místo
Autor: Reflame
Dílko: Trojčící trojčata
Body: 7 bodů

„Skrze ženu přišel na svět hřích. Žena je hřích.“--- Kladivo na čarodějnice


Slunce pomalu mizelo za obzorem. Poslední sluneční paprsky osvětlovaly malé náměstí, kde přes den fungoval trh. Dnes vše bylo jinak, zástup lidí sledoval čtveřici pacholků, kteří celý den stavěli hranici. Hranici, jež byla připravena pro kacíře. Nikdo by nikdy nevěřil, že právě v jejich řadách objeví papežský inkvizitor semeniště hříchu a ďábelského mámení.

Vedeni pokušením, či snad vábením temných sil, dopustili se dva lidé věci nevídané. Veřejně publikovali svá díla, jež protivila se církvi a jejím následovníkům. Díla, jež byla tak opojná, až se z nich motala hlava. Díla, která čtenáře přikovala k sobě a nepustila je, dokud je nedočetli. Nikdo nechtěl chodit na mši, každý raději četl. Mladý kněz správně rozpoznal tuto hrozbu a přivolal si pomoc odborníka na slovo vzatého.

Když pacholci dokončili stavbu hranice, povstal před lidem abarinským papežský inkvizitor. Za ním pak v okovech stáli dívka zvaná d3stiny a muž jemuž se říkalo Reflame. Papežský inkvizitor prudce trhl rukou a poukázal na oba obžalované. „ Tito dva lidé, dopustili se největšího provinění, kterého se smrtelník, kdy může dopustit. Upadli do tenat hříchu. Vedeni pekelnou mocí, sepsali svoje díla, jenž odklání se od posvátné nauky naší církve. Tato díla pak odvádí pravé věřící od jejich duchovní cesty a činí z nich hříšníky!“ Inkvizitor začal obcházet hranici a stále hleděl na lidi.

„Při jejich výslechu, dospěl jsem, že jejich duše je zatracena. Ovšem svatá církev jim oběma může pomoci najít cestu k vykoupení, neboť náš Pán je milostiv. Stačí, aby odvolali své učení. A očistné plameny pak zničí prohnilou schránku jejich duše a dojde tak vykoupení. Budiž tento případ znám, jako odstrašující všem těm, kteří se odkloní od naší víry a jejího učení. Vše, co je dobré, je v naší svaté knize. Vše mimo to, je pak jen ďábelské šálení a past na dobré věřící. “ Dav souhlasně přikyvoval, nic jiného lidem ani nezbylo. Nikdo nechtěl vyjít z davu a zastat se jich, nikdo nechtěl skončit jako oni. Každý měl strach.

Inkvizitor posilněn souhlasným přikyvováním davu se otočil na oba obžalované. „ A proto se táži já vás, odvoláváte vše, co jste ve svých spisech napsali? Přiznáváte, že jste podlehli temnému učení a hříchu, abyste sepsali tato díla? Odvolejte a Bůh se nad vámi smiluje. Odvolejte a najdete smilování.“ Oba obžalovaní mlčeli, byli přesvědčeni o svojí pravdě.

Jak to nakonec dopadlo? Dozvíte se ve spisu Malleus maleficarum.


= Samgar =

Zdá se, že se nad Palantasem a jeho Velkou knihovnou stahují mračna – či snad jen oblaka dýmu? Děje se něco – anebo je to jen tím datem, Valpuržinou nocí?
Snad nám naše skvělé autory neupálí, což přejeme oběma, ale hlavně vítězce tohoto kola, d3stiny.

= Redakce NAMRO =

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)