neděle 2. listopadu 2014

Mágia v ľudových predstavách III.

Zatiaľ čo v minulom článku sme sa pozreli na rozdelenie mágie podľa spôsobu jej praktizovania, dnes sa pozrieme na delenie podľa oblasti jej pôsobenia. Či už sa jednalo o zabezpečenie plodnosti, ochrany či lásky, naši predkovia mali svoje spôsoby na všetko. :)
Dôležité je ale si pamätať, že praktiky o ktorých tu v tomto článku píšem sa radia do bielej mágie. Najbližšie k čiernej mágii z týchto menovaných by mohla mať jedine ľúbostná mágia - s ňou treba zaobchádzať veľmi opatrne! Aj keď sa nám totiž na prvý pohľad zdá, že s ňou vlastne nikomu neubližujeme, je to ovplyvňovanie myslenia druhej osoby. No ako som spomínala, praktiky tu menované nie sú také agresívne, takže sú bezpečné. Ale či aj účinné.. no, to musíte posúdiť sami. ;)


Agrárna mágia
Jedná sa praktiky zamerané na rast, dozrievanie a plodnosť pestovaných rastlín. Vychádzali
z magických predstáv a robili sa buď ako jasný zámer výročného obradu, alebo boli tradičnou súčasťou pracovných postupov. Napríklad pri vození hnoja na polia sa na zlepšenie jeho účinku vkladala do prvej a poslednej kopy čečina, aby sa polia rýchlo zazelenali; pred siatím obilia sa medzi zrno zamiešali zrnká klasov z dožinkového venca; po žatve na poli nechali prvé, posledné alebo najkrajšie klasy nezožaté, aby sa zachovala jeho úrodnosť; pri siatí konopy, ktorá sa spracúvala na textil, vložili do semena celé vajíčko, aby konopa skoro kvitla.
Prvky agrárnej mágie sú prítomné aj vo zvykoch realizovaných na Štedrý večer (kladenie vypestovaných plodín na sviatočný stôl), v koledách, vianočných, novoročných a jarných vinšoch zameraných na hojnú úrodu, dobrú pašu a dostatok sena, v jarných vinšoch privolávajúcich dážď a podobne. 

Ľúbostná mágia (ľúbostné čary)
Ako už názov napovedá, ide o súbor praktík, úkonov a prostriedkov spätých s predstavou, že magickým pôsobením možno získať, obnoviť alebo potlačiť duševnú i telesnú (erotická mágia) náklonnosť osoby opačného pohlavia, odstrániť či odlákať soka, sokyňu v láske, alebo poškodiť či zničiť citový aj sexuálny vzťah. Jej používanie súviselo s dôležitosťou pripisovanou v tradičnom spoločenstve rodine, manželstvu a výberu partnera, ako aj s vierou, že každý človek má osudom osúdenec, osúdenica). Podmienkami úspešnosti magických praktík bolo dodržanie konkrétneho času (pred Jurajom, na Veľký piatok, Ondreja, Luciu, na Štedrý večer pri východe prvej hviezdy), situácie (pred východom slnka, pri vychádzaní mladuchy z kostola, na tanečnej zábave), miesta (krížne cesty) a použitie správnych prostriedkov (veniec z devätorakých zelín, vlasy vytúženého partnera, voda zo siedmich prameňov, srdce z krtice).
určeného partnera (
Aktívne okrem samotných mladíc (väčšinou čarovali dievčatá) sa činili aj ich mamy - čarovali napríklad cez jedlo: keď mal prísť mladík na návštevu, upiekla koláč v ktorom bol vlas dievčaťa, alebo urobila praženicu z vajíčka, ktoré predtým nechala stiecť po chrbte svojej dcéry.
V ľúbostnej oblasti figurovalo aj veľké množstvo veštieb, ale tie sa nezaraďujú do mágie, preto sa im tu nebudem venovať.

Plodonosná mágia
Spadajú do nej úkony, ktoré majú magicky podporiť reprodukciu a rozmnožovanie. Jej prvky boli obsiahnuté vo vianočných a novoročných vinšoch, koledách, rodinných obyčajoch: početné boli napríklad úkony na zabezpečenie potomstva vykonávané v priebehu svadby (mladuche položili do lona pri čepčení dieťa, alebo jej ho dali do perín). 
Z fauny sa plodonosná mágia obmedzovala na hospodárske zvieratá: hniezdo pre hydinu malo byť zo slamy, na ktorej spával muž; podsýpať (klásť do hniezda vajcia, z ktorých samica vysedí mláďatá) mal muž, prípadne žena spakruky z mužovho klobúka, nie za svetla, aby vajíčka neostali prázdne. Aby sa rozmnožili ošípané, varili na Popolcovú stredu pirohy. Po jarnom výhone sa ženy majiteľov oviec zišli a preťahovali cez brvno manželku salašného gazdu, aby ovce boli plodné. Aby kravy neostali jalové, mali na Štedrý večer vojsť do stajne len muži.

Očistná mágia
Zameriava sa na očistenie objektu od škodlivých a nečistých nadprirodzených síl. 
Jej prostriedkami boli voda, oheň, rastliny považované za magicky aktívne, sliny, krv, zem, ale aj slovo (zaklínanie, zariekanie, modlitba) či gesto, napríklad stieranie a prenášanie na iný objekt. Bola podstatnou zložkou mnohých liečebných postupov. 
Vo výročných obyčajoch sa s pôvodne očistným cieľom realizovalo obradné oblievanie vodou a umývanie sa (napríklad kúpanie v potoku na Veľký piatok, polievanie dievčat na Veľkonočný pondelok), pálili a preskakovali sa vatry (napríklad na deň Jána Krstiteľa), zapaľovali sa sviečky (napríklad pri štedrovečernom stole) a podobne. Do svadobných obyčajov bola očistná mágia včlenená vo forme spoločného umývania svadobčanov alebo aspoň novomanželov. V magickom zmysle nečistá žena po pôrode alebo izba po vynesení tela zomretého člena rodiny boli s očistným cieľom okurované dymiacimi uhlíkmi a podobne.

Ochranná mágia
Sem zaraďujeme zákazy a praktiky cielené na ochranu pred zlými silami, chorobami, prírodnými živlami a nešťastím. 
Podľa tradičných predstáv na Slovensku platila časť ochranných zákazov len v určitých termínoch (na Valenta – Valentín, 14. február – sa nesmelo priasť ani píliť drevo, lebo by človeku hnisali prsty), iné boli vymedzené pre konkrétne životné situácie: budúca matka sa nemala zadívať na Mesiac, lebo dieťa by sa narodilo so škvrnou v oku; od nepokrsteného dieťaťa matka nesmela odísť, aby ho nevymenila striga a podobne. 
Aktívnymi formami magickej ochrany bolo používanie ochranných predmetov a znakov, zariekaní a modlitieb. Praktiky sa tradíciou uchovávali v rodinných obyčajoch (pri ochrane gravidnej ženy, šestonedieľky, dojčaťa, nevesty, ale najmä pri úmrtí) i obyčajoch výročných (na Bielu sobotu pri zvonení nabrali v potoku proti prúdu na tri načrenia vodu a vykropili dom a jeho okolie, čo mal byť preventívny prostriedok proti povodni a požiaru), pri rozličných pracovných činnostiach (napríklad okurovaním košiara pred začatím sezóny pasenie oviec) i v konkrétnych životných situáciách (napríklad pri rozhovore o chorobe sa nepovedalo jej meno, ale formula bodaj by spala).

= Bludička =

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)