neděle 29. dubna 2012

Larp: MethanCity: Bod obnovy

Třetí ročník dystopického larpu z prostředí totalitní velmoci Světostátu proběhne 14.6. – 17.6. Akce je plánovaná pro přibližně sto hráčů, z nichž čtyřicet zpodobní vojáky totalitní velmoci a šedesát občany města. MethanCity je larp o životě v postkatastrofické totalitní společnosti.

Co se na larpu děje?

Methancity larp je o životě ve městě kontrolovaném totalitní vládou. Je o existenci ve světě, kde oficiálně neexistuje nic jako vlastní názor, kde se dobro a zlo určuje na základě vyhlášky, kde vás drobný prohřešek proti společnosti může stát život. Položili jsme si otázku, jak by moha vypadat Orwellovská totalita - MethanCity: Bod obnovy je výsledek! Důlní město, kde se larp odehrává, funguje podle vojenského režimu. Vojáci hlídají hranice města, brání jej před vnějšími i vnitřními nepřáteli, občané pracují ve výrobním procesu na dodávání zbraní a munice na vzdálené frontové linie.

Občané mají povinnost pracovat nejen ve výrobě, ale krom toho chodí těžit do nedalekého dolu cenné energetické krystaly a pracují v některé městské struktuře. Výdejna jídla se stará o dodávky výživné Nutrisóji i lepšího jídla pro privilegované občany a vojáky. Úřednický aparát pracuje na efektivním rozdělení lidských zdrojů, vytváření i zvládání byrokracie totalitního systému. Elektrotechnici udržují město osvětlené a energetické bariéry proti mutantům pod proudem. Vědecká skupina zkoumá mutace a plní nařízené výzkumy, jako např. řízená čistota genu. Pracovníci městské nemocnice se snaží, aby co nejméně lidí zemřelo na nemoci z ozáření, či jiná zranění. Vyšetřovatelé udržují město čisté od ideozločinu. A v hospodě se starají o to, aby měl každý po práci kam zajít. Každý hráč se nějakým způsobem zapojí do fungování města a jeho chodu, který krom práce sestává z pravidelných oslav Strany, proslovů, veřejných procesů, nástupů a všech podobně příjemných událostí, které se k životu ve Světostátu váží.

Jenže to není vše. Pod povrchem šedého, každodenního fungování města se odehrává zcela jiný příběh, vlastně celá řada příběhů. Existuje odboj proti Straně? Co zkoumá utajená skupina v posledním patře protektorátní budovy? Na co přišli vědci? Proč ubývá těžených krystalů? Co je vlastně za ostnatými dráty, v lesích, kam je vstup zakázán? Kam vlastně zmizeli původní obyvatelé města? Občané i vojáci hledají odpovědi, hledají je však tiše. Takovým způsobem, aby je nebylo přes hučení elektrických generátorů, skřípění z výrobních hal a výkřiky z vyšetřoven slyšet. Něco se děje a brzo má vyjít najevo co...

Proč bych měl mít o MethanCity zájem?

V organizačním týmu se snažíme o to, abychom dali každému účastníkovi možnost volby a možnost podílet se na příběhu larpu. Chceme, aby hráč měl možnost ovlivnit děj. Aby viděl, že jeho činy mají na herní svět vliv. Není to jednoduchý cíl. Pracujeme na tom, aby se příběhy odvíjely na více rovinách: příběhová rovina celého města, která má dopad na všechny postavy larpu; na úrovni skupin postav, kde má každá jednotlivá struktura (ať již oficiální, např. úředníci, nebo vědci tak neoficiální) vlastní příběh, otázky a cíle; v neposlední řadě na úrovni jednotlivých hráčů. Každý hráč vyplní při registraci dotazník postavy, jehož prostřednictvím je sestaven psychologický profil jeho postavy. A od něj se odrážíme při vytváření osobních informací a zápletek. S každou postavou pracujeme zvlášť, přemýšlíme nad jejím zapojením do příběhu celého společenství.

Při přípravě herního prostoru, reálií a předmětů se snažíme o co největší realističnost. Nechceme, aby si hráč musel něco dodatečně představovat. To platí i o pravidlech a herních mechanismech. Abychom docílili pocitu, že je hráč kontrolovaný a Strana o něm ví téměř vše, pracujeme s bezdrátovou sítí, která pokrývá celý areál a vojáci, popř. pověření občané mohou z jakéhokoliv přístupového bodu nahlížet do databáze Strany, přidávat informace a kontrolovat, zda nedochází k infiltraci narušiteli. Další elektronické systémy pracují na principu rádiových vln, např. bariéra chránící město. Nebo elektronických čipů, jako vzorky genetického materiálu, které umí přečíst a zpracovat upravený počítač.

Hráči zpodobňující občany města dostanou na začátku hry kostýmový základ, který vizuální podobu všech občanů sjednocuje. Zbraně a další důležité rekvizity jsou herními předměty, které zajišťuje organizace, takže akce klade na vybavenost hráčů menší nároky. Používáme systém „vše je herní“.

Co na mě čeká?

Larp pojímáme jako akci, která na hráče klade vyšší nároky. Může být narušena komfortní zóna hráče, jeho pohodlí, popř. názory a svoboda vůle a projevu. Vše pochopitelně při dodržování pravidla, že hru, či scénu lze kdykoliv zastavit prostřednictvím „rudého stop.“ Design larpu není primárně cílen na vytváření silných emocí, to necháváme na samotné hře a svobodných rozhodnutích hráčů. Podle zkušeností z minulých ročníků však hra poskytuje dostatek emočně vypjatých chvil, a proto jsou na místě přítomni zaškolení účastníci v psychologické pomoci.

Neexistuje nic jako respawn, postavy mají ve hře pouze jeden život. Pokud postava zemře, hráč vzniklou situaci řeší s organizačním týmem, který se hry přímo neúčastní. Larp není primárně zaměřen na boj, nebezpečí je však ve hře dostatek.

Akce začíná v pátek ráno 15.6. a končí v neděli po poledni 17.6.2012.

Vstupné na akci je 600 Kč. Vstupné pokrývá náklady na jídlo pro všechny hráče po celou dobu larpu, kostýmové a herní rekvizity, pronájem prostoru, atd.

Hra počítá s přibližně 100 účastníky a 20ti náhradníky, kteří mohou být osloveni i po vyčerpání limitu hráčů, pokud někdo nebude schopen dorazit a oznámí to v dostatečném předstihu.

Místo konání je v areálu bývalé vojenské základny v Dětřichově nad Bystřicí, asi 30 km severně od Olomouce.

Pokud vás nadcházející ročník MethanCity larpu zaujal, nejlepší místo, kde se o akci dozvědět více je připravený průvodce hráče, který je ke stažení v pdf (http://methancity.cz/files/METHANCITY_Pruvodce.pdf).

Všechny potřebné informace včetně registrace, popisu herních skupin, příběhových článků, zkrátka vše podstatné naleznete na webových stránkách akce: www.methancity.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)