úterý 23. února 2016

Aký je pôvod symbolu srdca?

Minca z mesta Cyrene
Každému je jasné, že symbol v tvare srdca, prezentujúci okrem iného aj lásku, nie je reálne zobrazenie nášho tlčúceho orgánu. Avšak jeho historický pôvod nie je úplne jasný a tak existuje niekoľko teórií.
Semená sylphium
Niektorí veria, že jeho tvar pochádza z tvaru listu brečtana, ktorý je často spájaný s vernosťou, zatiaľ čo iní tvrdia, že bol vytvorený podľa pŕs, zadku alebo iných častí ľudského tela. Asi najzvláštnejšia teória zahŕňa silphium, druh veľkého feniklu, ktorý kedysi rástol v Severnej Afrike, blízko Gréckej kolónie Cyrene. Antickí Gréci a Rimania používali silphium ako korenie do jedál ale aj ako medicínu - pravdepodobne fungoval ako sirup proti kašľu. Avšak najznámejší bol ako ranná forma kontroly pôrodnosti. Antickí
spisovatelia a básnici oslavovali rastlinu pre jej antikoncepčné schopnosti, a stala sa tak populárna, že bola vyšľachtená až do vyhynutia (legenda
hovorí, že posledný exemplár vlastnil Rímsky cisár Nero). Nápadná podobnosť semien sylphia s moderným symbolom srdca viedla mnohých ku špekulácii, že práve jej asociácia s láskou a sexualitou, mohli ako prvé spopularizovať tento symbol. Antické mesto Cyrene, ktoré
bolo bohaté práve vďaka obchodovaniu so sylphiom, si razilo tento tvar na mince.

Avšak kým teória so sylphiom je rozhodne presvedčivá, skutočný pôvod tohto symbolu môže byť omnoho viac priamočiary. Bádatelia ako Pierre Vinken či Martin Kemp tvrdili, že symbol má svoje korene
Sväté Kristovo Srdce
Srdcová kráľovná
v rukopisoch rímskeho lekára Galena a gréckeho filozofa Aristotela, ktorí opísali ľudské srdce ako tri komory s malým záhybom uprostred. Podľa tejto teórie, sa tvar symbolu zrodil, keď sa umelci a vedci stredoveku snažili nakresliť srdce podľa popisov v antických lekárskych rukopisoch. Nakoľko ľudské srdce bolo od dávna asociované s emóciami a potešením, tvar sa postupne ustanovil ako symbol romanci a stredovekej šľachtickej lásky. Spopularizoval sa najmä v období renesancie, keď bol použitý v náboženskom umení znázorňujúci Sväté Kristovo Srdce a aj v hracích kartách, ako jeden zo štyroch setov. Následné roky si tento symbol našiel stále miesto v zamilovaných listoch a Valentínskych kartičkách.

= Bludička =

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)