úterý 31. března 2015

O Austinův zlatý brk - vyhodnocení abarinské literární soutěže březen 2015

I. místo
Autor: Šílený Jiseragos
Dílko: Osud Ohnivého
Body: 5,5 hlasů

II. místo
Autor: Mario Black
Dílko: Zvolání do davu
Body: 5 hlasů

III. místo
Autor: d3stiny
Dílko: Nevěsta
Body: 4,5 hlasu

„Kostky jsou vrženy.“ Gaius Iulius Caesar

Stáli tam osamoceni, krůpěje potu stékaly po jejich sinalých tvářích a v dálce byl slyšet jen hluk davu. Nedostatek spánku se na nich všech podepsal, oni však byli odhodláni pokračovat až do samotného konce. Plni entusiasmu vykročili směrem do arény. Vyzbrojeni jen zaostřeným husím brkem a malým kalamářem. Stáli tam sami, sami proti celému lidu abarinskému. Nebáli se, neměli proč. Byli šampiony a dav je zbožňoval. Stali se hrdiny nové doby.

Uvaděč zvolal jméno prvního gladiátora. „Pohleďte občané slovutného Abarinu, před vámi stojí Thrák Jiseragos, jenž je zván Šíleným, pro jeho urputnou touhu hnáti se za vítězstvím.“ Dav povstal jako jeden muž a začal jásat, až se aréna otřásala.

Uvaděč si rázným gestem rukou vynutil po chvíli klid. „ A zde po jeho pravici nestojí nikdo menší, než Mario zvaný Black z Kalábrie. I on se dnes střetne v našem závěrečném klání. Je znám pro svoji odvahu postavit se dalším šampionům.“ Obecenstvo vybuchlo jásotem lidé stáli a tleskali. Aréna se opět otřásala.

Uvaděč vyčkával, měl zkušenosti. Po chvilce jásotu si vynutil opět ticho. „ A hle, kdo zaujímá místo po jejich levici. Není to nikdo jiný, než slavná d3stiny, piktská válečnice z Kaledonie. Jenž kromě svého šarmu vládne i nebezpečnou ostrostí mateřského jazyka.“ Lid Abarinu zaburácel jako hrom a skandoval jméno piktské válečnice.

Když burácení ustalo, pronesl uvaděč. „ Slyšte šampióni, lid Abarinu si žádá dobrý souboj. Nechť klání započne!“ Rychlým gestem vrhl tři prázdné pergameny do arény.

Naši hrdinové na nic nečekali, vrhli se směrem k pergamenům. Slunce jim stálo nad hlavami jako tichý svědek. První se chopil pergamenu Thrák Jiseragos, který neváhal, tasil brk a začal psáti. Druhý doběhl si pro pergamen Mario z Kalábrie a třetí d3stiny z Kaledonie. Lid abarinský jásal, nikdy v životě nebyl svědkem takto vyrovnaného souboje. Husí brky se s rychlostí blesku zabodávaly do malých kalamářů. Kapky inkoustu stékaly do sluncem rozpáleného písku a naši hrdinové psali s vypětím posledních sil. Jen jeden z nich se měl státi vítězem. A který to nakonec byl? Dozvíte se níže v zápiscích Iosepha Flavia.


= Samgar =

Nový knihovník se chopil své práce, a jde mu od ruky. Díky tomu můžeme popřát Šílenému Jiseragosovi k prvnímu místu v březnovém kole soutěže O Austinův zlatý brk.
Gratulujeme!

= Redakce NAMRO =

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)