pondělí 1. září 2014

Světy na hraní - World of Darkness, Kainove Deti II.

Opäť vás po prázdninách vítam pri našom seriáli, kde si predstavíme trochu bližšie upírov zo Sveta Temnoty. Tentokrát sa zameriame na klany a krvné línie, ich osobitné kultúry a to, čo ich oddeľuje od ostatných klanov- prekliatia a disciplíny. Tak, hurá na to.


Čo sú vlastne Disciplíny?

Dobrá otázka. Sú to nadprirodzené schopnosti upírov, unikátne pre každý klan. Niektoré klany majú unikátne disciplíny, ktoré si strážia, ako najväčšie tajomstvá, iné Disciplíny sú pomerne všeobecne známe a prakticky každý sa ich dokáže s trochou tréningu naučiť. Každý Klan vie v základe tri disciplíny, ktoré ich (spolu s ich prekliatím a mnohými ďalšími kultúrnymi detailami) oddeľujú od ostatných. Vždy je ľahšie sa disciplínu naučiť s mentorom, ktorý mladého upíra vedie, pričom najviacej to uľahčuje rovno sa napiť krvi niekoho, kto žiadanú disciplínu vie. V jeho krvi je uložená informácia o fungovaní danej disciplíny, no neznamená to, že tréning nieje potrebný. Aj s mentorom ochotným obetovať trochu svojej krvi (riskantné pre mentora aj žiaka. Žiak sa môže stať na krvi závislý, alebo sa naviazať Krvným Putom, čo znamená, že ho mentor bude môcť využívať, nehovoriac o potenciálnych chorobách, ktoré mohol Mentor prenášať, čo sa môžu preniesť na žiaka), je tréning vcelku náročný. Pri najlepších podmienkach najjednoduchšia Disciplína trvá mesiace na naučenie. Najťažšie celé dekády.

V prvom rade by som vám rád predstavil takzvané „Všeobecné Disciplíny“- Tieto boli kedysi vymyslené niektorým z klanov (alebo sa viacero klanov podieľalo na vymyslení tej-ktorej Disciplíny), no postupne sa rozšírili natoľko, že viaceré klany ich považujú za svoje. Disciplíny unikátne pre klany, alebo krvné línie klanov budú napísané pri každom klane zvlášť.

Animalism

Vymyslená kedysi dávno klanmi Tzimicze, Gangrel a Nosferatu. Discplína umožňuje kontrolou nad zvieratami. Najprv sa adept Animalizmu naučí komunikovať zo zvieratami a kázať im. Potom sa naučí ich privolávať aj z veľkej diaľky a následne sa učí spoznať svoju vlastnú zvieraciu časť- Beštiu a násloedne utíšiť aj tú, či už u seba, alebo u ostatných. Nevie ju kontrolovať do takej miery, ako zvieratá, ale v prípade potreby ju dokáže prebudiť. Medzi zaujímavejšie schopnosti tejto disciplíny patrí aj posadávanie zvierat.

Auspex

Disciplína pripisovaná Tzimiczom (Hm, vcelku veľa toho vymysleli, nie?). Zlepšuje zmysly upíra nad jeho normálne ľudské vnímanie. Spočiatku len na úroveň zvierat, no neskôr umožňuje vidieť aj aury, čítať myšlienky, alebo Astrálne mimotelové výlety a mnohé iné.

Celerity

Vymyslená (vtedy) mladými Brujahmi za Antického Kartága, táto disciplína umožňuje zrýchliť vnímanie a rýchlosť tela upíra do neuveriteľných výšok, až do momentu, kde pohyb upíra je nezachytiteľný ľudským okom. Toto je jedna z troch disciplín, ktoré sú absolútne najjednoduchšie sa naučiť a prakticky každý upír to zvládne aj sám.

Dominate

Spájaná s klanom Ventrue, táto disciplína umožňuje upírovi prikazovať slabším mysliam (mladším upírom a smrteľníkom). Prikazovať je najjednoduchšia časť tejto disciplíny, pokročilejšie časti umožňujú vymývanie mozgov, zabúdanie celých rokov života, alebo posadnutie smrteľníka mysľou upíra.

Fortitude

Ďalšia z troch najľahšie naučiteľných disciplín, Fortitude, vymyslená klanom Gangrel dáva upírovi nadprirodzenú odolnosť proti zraneniam. Dokonca sa hovorí o majstroch tejto disciplíny, ktorí vedia kráčať po slnku nezranení.

Obfuscate

Vytvorená klanom Nosferatu na zakrytie svojho prekliatia, táto disciplína umožňuje upírovi schovať sa. Adepti vedia len zmiznúť v tieni, no pri svetle sú odhalení, no pokročilejšie stupne umožňujú používateľovi zmeniť tvár, alebo dokonca presvedčiť mysle ostatných, že tam nie sú a nikdy neboli.

Potence

Posledná z tria „jednoduchých“ disciplín, jednoducho zvyšuje fyzickú silu používateľa do nadľudských výšok. Experti tejto disciplíny vedia udvihnúť kamión, alebo päsťou vyvolať smerovanú tlakovú vlnu a zasiahnuť svoj cieľ na diaľku. Nevýhodou je, že sa táto sila ťažko ovláda a krehkejšie predmety sa v ich rukách lámu, alebo krivia.

Presence

Atribútovaná, ako vynález klanu Toreadore, toto je sociálna disciplína, podobná Dominate, len nie je taká invazívna (Dominate láme myseľ obeti), umožňuje pracvovať s „fluidom“ upíra a presvedčiť ľudí aj iných upírov, že uživateľ Presence je ten pravý, alebo naopak, že je to ten najhrozivejší človek/upír. Neskoršie stupne umožňujú podmaniť si celé masy nasledovníkov.

Klany

Ako už bolo naznačené, nie všetci upíri sú rovnakí alebo majú rovnaké možnosti a schopnosti. Každý z nich prísluší niektorému z klanov, alebo krvných línií odnožených z klanov. Na začiatku existovalo trinásť klanov, no niektoré neprežili dodnes, iné zostali tak zoslabnuté, že im prísluši status krvných línií a naopak niektoré krvné línie zosilneli natoľko, že si vydobili právo nazývať sa Klanmi. Väčšina klanov patrí pod jednu z dvoch veľkých Sekt- Camarillu, alebo Sabbat. Poďme si ich teraz predstaviť podľa ich afilácií k sektám. Najprv si predstavíme prvú časť Camarillských klanov, a keďže je toho veľa, v ďalšom článku si predstavíme zvyšok Camarilly, Sabbat a neutrálne klany. Poznamenávam, že určite tu nebude predstavená každá krvná línia alebo klan, len tie najvýznamnejšie a možno zopár menej významných, no zaujmavých.

Camarillské klany


Brujah

Častokrát nazývaní aj zberbou Camarilly, Brujahovia vychádzajú z histórie plnej bojovníkov a poetov (alebo oboje naraz), tvrdia, že sú tým, čo svet vždy potrebuje. V dnešných časoch sú z nich rôzne motorkárske gangy, skinheadi, alebo iné skupiny, ktoré sú tvorené čisto Brujahmi, alebo ich ghúlmi. Samozrejme sú aj samotári, alebo dokonca Brujahskí politici a často sú z nich výborní šerifovia mesta, alebo Seneschali. Čo je ich cieľom? Zmena spoločnosti, a to najlepšie neustála. Podľa nich akákoľvek spoločnosť, ktorá ostane príliš dlho zkostnatie a stane sa ťažkopádnou a treba ju vymeniť. Najlepšie je pre nich udržať svet v štádiu konštantnej revolúcie. Brujahovia sú preto veľmi individualistickí a osobná charizma býva determinantom vodcovstva, rovnako, ako hrubá sila jednotlivca. Každý Brujah má samozrejme svoju vlastnú predstavu o tom, ako by mal svet vyzerať a snaží sa ju presadiť, alebo pomôcť inému s podobnou predstavou. Síce je ich najviac v Camarille, ale u Anarchov je Brujahov viac, ako všetkých ostatných klanov dokopy, keďže slobodomyseľná filozofia Anarchov vyžaduje Brujahom asi najviac.
Ich prekliatím je ich veľmi silný temperament, ktorý sa pri premene na upíra presunie do ich beštie, ktorá je tým pádom veľmi ťažko zvládnuteľná.
Aj keď vytvorili disciplínu Celerity, boli ochotní naučiť ju prakticky každého, takže sa už nedá hovoriť o unikátnej Disciplíne. Vedia v základe Celerity, Potence a Presence.

True (Praví) Brujah

Podľa historických záznamov Brujahovia boli kedysi pravý opak toho, čo je z nich dnes. Pokojní, oddelení od sveta, učenci, ktorých svetské záležitosti zaujímali pramálo. Mnohí teoretizujú, že v klane došlo niekedy v dobe Antického Ríma k prevratu a nová klanová filozofia bola nastolená. Veľmi vzácne je možné aj dnes naraziť na príslušníkov klanu, ktorí tvrdia, že sú True Brujah. Ostatní Brujahovia popierajú, že by takéto niečo vôbec existovalo a tí starší sa takýchto upírov snažia zbaviť čo najrýchlejšie. Nikto nevie, čo sa vtedy stalo, ale v poslednej dobe sa začína vynárať zopár Brujahov, ktorí tvrdia, že sú „True“. Nedržia žiadne afilácie ani putá k hociktorej zo siekt, alebo klanov, možno aj preto, lebo väčšina upírov ich považuje za mýtus.
Ich prekliatím je pravý opak toho, čo Brujahov. Nedokážu naviazať žiadne kontakty zo svojou beštiou, no postupne prestávajú cítiť emócie a chápať ostatných a aj veci, ako súcit sa postupne vytratia z ich mysle, až začnú pôsobiť prázdne.
True Brujahovia si udržali svoju unikátnu pôvodnú klanovú disciplínu, z ktorej ich mladší súrodenci neskôr urobili Celerity. Táto disciplína, pracujúca s časom a umožňujúca aj obmedzené cestovanie v čase sa nazýva Temporis. E veľmi nebezpečná pre užívateľa, lebo pracuje z energiou upírov, ktorá ich udržuje pred starnutím a zmenou na prach. Mnoho neskúsených True Brujahov zomrelo na pokusy cestovať v čase a namiesto toho sa rozpadli na prach.
Inak majú True Brujahovia stále Potence a Prečsence, len Celerity majú zmenenú na Temporis.

Gangrel

Vandráci ich prezývajú ostatné klany Camarilly, Gangreli sú jeden z mysterióznejších klanov. Ako jediní preferujú vidiek a otvorenú prírodu a sú schopní tam prežiť (Ostatné klany majú strach z Vlkodlakov, ktorí v divočine striehnu. Ako sa Gangrelom darí vyhýbať sa ich hnevu je doteraz záhadou.). Sú veľmi nomádski a málokedy niektorí z nich majú záujem ostať v meste, oveľa viacej preferujú cestovanie po krajine. Pravda je, že Gangreli sú pôvodnej predátorskej náture upírov najbližšie. Sú často zajedno so svojou Beštiou a mnohí z nich sú preto často neľudskí zabijaci a predátori. Politika Camarilly ich nezaujíma vôbec a ani Camarillskí politici sú radi, že majú o jeden klan menej, ktorý sa im stará do remesla.
Ich prekliatie je ich zvieracia podstata, ktorá sa prejavuje tým, že kedykoľvek prepadnú Beštií, ostane im nejaký zvierací aspekt nastálo. Toto môže byť mnoho vecí, či už pás medvedej srsti na chrbte, pazúry namiesto nechtov, mačacie oči, zuby, alebo chvost...
Ich disciplíny sú Animalism, Fortitude a Protean.
Protean je ich klanová špecialita, ktorá im umožňuje brať na seba zvieracie aspekty a meniť sa na zvieratá, či dokonca splynúť s prírodou vo svojom okolí.

Malkavian

Jednoducho povedané, Malkaviáni sú šialení. Každý Malkavián počas prijatia do klanu dostane moment vševedúcnosti. Na jednu, krátku chvíľu vie všetko, každú jednu informáciu, vedomosť ktorá je v existencií. Bohužiaľ ani ľudský, ani upírsky mozog na takéto množstvo informácií nieje stavaný, čo vedie k tomu, že mozog si vytvorí vlastnú obranu v podobe šialenstva, a to v akejkoľvek forme. Niektorí trpia „len“ obyčajnou demenciou, alebo rozdelenou osobnosťou. U iných sú následky kombinovanie viacerých psychických porúch, niektorí dokonca spáchajú samovraždu (čo iným Malkaviánom vadí). Malkaviáni taktiež veria, že rozdávajú vedomosti, ako dar a teda sú veľmi ochotní prijímať iných. Dokonca starší a mocnejší z nich zvyšujú počty ľudí, čo zošalejú v meste len tým, že v tom meste momentálne sú. Práve pre toto ostatné klany úzko monitorujú počty Malkaviánov vo svojom meste. Väčšinou neúspešne, no iní k tomu pristupujú inak a umožnia Malkaviánom pobyt bez kýchkoľvek problémov. Taktiež kvôli ich šialenstvu ich ostatné klany podceňujú a nepovažujú ich ani za hrozbu, ale ani za dôveryhodných.
Ako už bolo napísané, ich prekliatie je psychická porucha, ktorú každý Malkavián musí mať aspoň jednu.
Ich disciplínami sú Obfuscate a Auspex. K nim majú svoju unikátnu klanovú Disciplínu- Dementation. Táto im pomáha prekonať svoje šialenstvo a presúvať, alebo ukazovať ostatným kúsky svojej mysle. Zároveň im trochu pomáha vidieť skrz rúško svojho šialenstva a zbadať kúsky pravdy, ako ju videli pri Objatí.
V istom čase Malkavianom hrozilo vyhynutie a nejakým spôsobom sa im kolektívne podarilo povedať si, že Dementation ako disciplínu nemajú a nahradili ju Dominate. No v posledných rokoch sa deje to, že sa mnohým Malkavianom vracia Dementation.

Nosferatu

Pomerne typické označenie pre upíra za sebou skrýva asi najhrozivejšie vyzerajúci klan. Ich fyzická forma je neskutočne odpudivá, no osobnosťou sú stále pomerne normálni. Často operujú nezávisle od Camarilly, alebo Sabbatu, operujú najväčšiu informačnú sieť. Mnoho z nich sú skúsení hackeri, alebo bývalí agenti, ale predovšetkým, za svojho smrteľného života boli veľmi krásni, čo je ich prekliatím. Nosferatu si vyberajú najkrajších hercov a modelov a menia ich na ozrutné, škaredé veci z nočných môr.
Ich disciplínami sú Obfuscate, Animalism a Potence.

Toreador

Klan, ktorý sa snaží azda najviac zo všetkých udržať si putá so smrteľníckou spoločnosťou. Sú prijímaní z radov umelcov, niekedy zberateľov umenia a politikov. Založenie Camarilly bolo pre nich asi najvýhodnejšou udalosťou, keďže sa vyžívajú vo svete intríg. Väčšina z ich však nedokáže vydržať na jednom pláne veľmi dlho. Toreadore má v každom času rozbehnutých aspoň desať intrigánskych plánov, pričom neustále mu nejaké pribúdajú a iné opúšťa. Ich ne-predvídateľnosť a falošné správanie (ktoré často naznačuje, že ich viac zaujíma pártyovanie, alebo výzdoba) z nich robí najnebezpečnejších upírov, ktorí v moderných nociach chodia. Čo je najhoršie, nikto netuší a sú podceňovaní.
Ich prekliatie je (zdanlivo) to, že sa na umenie dokážu pozerať neustále. Dostanú sa do tranzu a nevedia od neho odtrhnúť oči. Ich skutočná kliatba je však v tom, prečo to robia. Toireadori sú prijímaní z radov umelcov a ich kliatba spočíva v tom ,že po prijatí nie sú schopní tvoriť dobré umenie. Chýba tomu duša, aj keď vedia techniku samotnú.
Ich disciplíny sú Auspex, Celerity a Presence.

To je pre zatiaľ všetko v ďalšej časti si predstavíme zostávajúce klany Camarilly, Sabbatské klany a neutrálne. Opäť sa na vás teším a zatiaľ mnoho zdaru.

=Osud=

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)