pondělí 30. června 2014

Mágia v ľudových predstavách

Mágia bola oddávna súčasťou života ľudí, ale vyzerala inak ako ju dnes znázorňujeme my. Naši predkovia nehádzali z rúk ohnivé gule a ani neliečili jedným dotykom. Jednalo sa skôr o mastičkárstvo, slovné formulky a rôzne iné praktiky, ktorými chceli privodiť do života prosperitu alebo aj škodu. V nasledujúcich číslach NAMRa budem postupne predstavovať rôzne aspekty ľudovej mágie, a ktohovie, možno vás to inšpiruje aj pri hraní. :)
Tak na začiatok, aby bolo jasné, ľudia v minulosti tieto praktiky nenazývali mágiou. Ak by ste sa spýtali takého človeka, akú mágiu praktizuje tak by na vás nechápavo pozeral, v období keď tu už vo veľkom fungovalo kresťanstvo, by sa len prekrižovali a zazreli na vás so slovami, že oni žiadne diablovo dielo nevykonávajú. Samozrejme vykonávali, len v ich myslení to bol prežitok z minulosti, praktiky čo majú pomôcť. Ale predpokladám, že ste neprišli čítať o histórii existencie magických praktík, ale zaujíma vás mágia samotná. :)

Mágia je viera vychádzajúca z predstavy o vnútorných vzťahoch a podobnosti reálne nesúvisiacich javov, predmetov a procesov. V tradičných obradoch, obyčajoch i liečení sa uplatňuje viacero princípov takto chápanej závislosti javov.

Základné delenie mágie v tradičnom prostredí je jednoduché: ide o bielu, teda pozitívnu mágiu, určenú na to aby priniesla ľuďom šťastie, prosperitu či lásku a následne o mágiu čiernu, teda negatívnu, určenú na škodenie iným. Ale myslím, že rozdiel medzi týmito dvoma typmi mágie netreba ďalej vysvetľovať, aj preto, že tento princíp rozlišovania za zachoval dodnes.

Ďalej tu máme delenie podľa spôsobu prevedenia mágie, a teda sú to: mágia imitatívna, similárna, a parciálna.
Imitatívna mágia, teda mágia napodobňovania funguje na princípe napodobňovania/hrania/predvádzania. V praxi to znamená, že ľudia zahrali jav, ktorý chcú aby sa stal. Napríklad, keď naši predkovia sa chystali na lov nejakého zvieraťa, pred odchodom na samotný lov urobili rituál, či malé divadlo, kde sa niekto prezliekol do kože zvieraťa a ostatní ho symbolicky ulovili. To im malo priniesť šťastie. Ďalším príkladom je napríklad privolanie dažďa tým, že zo strechy domu ľudia liali vodu z hrnca. Fantázii sa tu medze nekladú. :)

Similárna mágia, homeopatická, či mágia podobnosti funguje na báze vyvolávania podobného podobným. Teda, keď napríklad keď ľudia chceli aby bol pes strážiaci dom zlý a ostrý (ostražitý), dávali mu korenisté jedlá. Alebo človek chorý na žltačku mal pozerať do nádoby so žltým dnom, aby choroba odišla do nej. Podobne čaroval aj pár ktorý túžil mať chlapca alebo dievčatko: keď chceli dievčatko položili pod posteľ napríklad súpravu na šitie, keď chlapca tak sekerku alebo iné mužské náradie.

A nakoniec, mágia parciálna, resp. kontaktná, pri ktorej sa verilo, že vlastnosť jedného celku sa cez jeho časť prenášala na iný celok. Napríklad prostredníctvom rosy, prenesenej z jedného poľa na druhé, sa mala preniesť aj jeho úrodnosť. Veci, ktoré boli raz v kontakte, mali udržiavať imaginárne spojenie aj po vzájomnom oddelení: čo sa dialo s jednou časťou, dialo sa aj s druho. Aj preto si náčelníci dávali veľmi pozor, kam odhadzujú svoje vlasy, nechty, prípadne po nich sluhovia zahrabávali aj stopy na zemi - týmito časťami im ich neprajníci mohli uškodiť.

Zákony mágie sa tradične uplatňovali v praktikách sledujúcich konkrétny cieľ a boli rešpektované aj vo forme zákazov: mladé slobodné dievča si nesmelo na hlavu založiť podložku na úpravu účesu pod čepiec, lebo by do roka počalo nemanželské dieťa; gravidná žena sa nesmela dívať na požiar, aby dieťaťu na tvári neostala červená škvrna.

Podľa cieľa, ktorý praktiky sledujú, možno hovoriť o mágii ľúbostnej (to je asi jasné :) väčšinou takto čarovali dievčatá a ich mamy, aby sa do nich ich vytúžený chlapec zahľadel) , ochrannej (chránili sa väčšinou zraniteľné osoby, z tradičného pohľadu, teda deti a ženy; či už pred urieknutím, démonmi či inými škodlivými vecami), agrárnej (mágia pre dobrú a zdravú úrodu či dobytok), prosperitnej (aby sa darilo, aby bola žena alebo zem plodná), očistnej (jednalo sa o očisťovanie predmetov alebo aj osôb či zvierat, keď im bolo uškodené).
Najviac rozšírené boli ľúbostná a prosperitno-plodnostná mágia.

Veštenie a čítanie znamení do mágie nepatria, jedná sa totiž o úkony, ktoré nemajú vopred určený cieľ. Sú to jednoducho činnosti, u ktorých neviete ako dopadnú.

To je zatiaľ z úvodu všetko. V ďalších článkoch sa už budeme venovať konkrétnejšie rôznym rituálom a symbolom. ;)


 

=Bludička=

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)