sobota 31. května 2014

Světy na Hraní: World of Darkness- (Ne)Obyčajní Smrteľníci

Vítam vás v druhom článku seriálu Světy na Hraní. V tomto článku sa pozrieme na svet World of Darkness a to z pohľadu jeho najbežnejších obyvateľov- ľudí. Pozrieme sa trochu do histórie a na spoločnosť moderného World of Darkness. Takže sa vrhnime rovno do toho.


Svet samotný


Na rozdiel od väčšiny svetov pre hry na hrdinov, ktoré sú väčšinou inšpirované jednou časovou periódou našeho vlastného sveta (často stredovek, alebo renesancia), World of Darkness je prakticky identický s tým naším. Hraniaschopné sú všetky časové obdobia, obľúbené sú takzvané Dark Ages- temný stredovek, Viktoriánska éra a hlavne Modern Nights- prítomnosť. World of darknes totižto na prvý pohľad vyzerá veľmi podobne (takmer identicky), ako náš vlastný svet. Nájdeme v ňom všetky miesta (Praha, Grand Canyon, Veľký Čínsky Múr, New York...), dôležité udalosti (Druhá svetová vojna, Finančná kríza, Objavenie Ameriky, Vyhoretie Ríma...), len s tým rozdielom, že oproti našemu je tento svet temnejší. Prístup k drogám je väčší, korupcia vo vláde je všadeprítomná, teroristické útoky sú prakticky na dennom poriadku, slumy sú v každom meste a prakticky zaberajú väčšinu mesta. Toto všetko sa na modernej spoločnosti podpisuje hektickejším životným štýlom, temnejšími a rýchlejšími hudobnými štýlmi a častokrát veľkým nezáujmom o svoje okolie. Prečo tomu tak je? Jednoducho povedané, vplyvom vyšších síl, každý vám povie inak, medzi ľuďmi väčšinou panuje presvedčenie „Lebo to tak je“. Upíri by vám častokrát hrdo povedali, že oni takto vytvarovali modernú spoločnosť, čarodejovia by vás zahrnuli matematickými a magickými vzorcami a štatistikami, vlkodlaci by rečnili o niečom, čo nazývajú Wyrm a iné entity možno vedia o čo ide, no nepovedia.

Smrteľníci


Tento termín sa používa na označovanie obyčajných ľudí, ktorí sú smrteľní, je to opak supernaturálov (Upíri, vlkodlaci, mágovia...), na prvý pohľad identickí s normálnymi ľuďmi našeho vlastného sveta. Z istého hľadiska však majú nejednu výnimočnú vlastnosť, ktorú žiadne supernaturálne bytosti nemajú. Za prvé ide o takzvanú Banalitu (Výraz používaný Kožomeňcami (Changeling) a Vílami (Fae), ale je to jediný jednoslovný výraz pre tento jav). Toto je akýsi závoj racionality, neveriacnosti (niekedy aj bežnej viery v niektoré náboženstvo), cynickosti, nevôle prijať nadprirodzeno, neveriackosť... Niektorí supernaturálovia tvrdia, že Banalita môže za všetko, čo je v svete WoD zle. Mnoho vecí k tomu prispieva, vyvíja sa to u ľudí od malička a buduje to akúsi bariéru medzi ľuďmi a nadprirodzenom. Zaujmavosťou je, že tomu nebolo vždy tak a ľudia mali svoje vlastné nadprirodzené schopnosti a boli schopní vidieť víly, duchov a iné mýtické bytosti (draky, jednorožce...), no potom, v čase stredoveku túto schopnosť stratili a so začiatkom renesancie sa vyvinula Banalita tak silná, ako ju majú dodnes. Malé deti do istého veku však Banalitu nemajú a naopak sú zvedavé a vidia teda svet inými očami. Niekedy vedia vidieť snové háje Fae (víl), alebo dlhé zuby upírov, ktoré sa tí snažia skryť, či dokonca pravú tvár Changelingov (kožomeňcov). Nieje to až také časté, a čím staršie dieťa je, tým silnejšie si okolo seba buduje Banalitu, ktorá silnie, ako sa snaží všetko vysvetliť (alebo si nechá vysvetliť) rozumným spôsobom, ktorý vylučuje existenciu supernaturálnych bytostí. Nie všetkým sa podarí úspešne Banalitu vybudovať. Takí ľudia sú však spoločnosťou považovaní za šialených a zatváraní do bláznincov.
Potom sú tu samozrejme takí, ktorí boli svedkami udalostí, ktoré ich Banalita nedokázala zamaskovať a niečo z nadprirodzena cez závoj preniklo. Väčšina sa v takom prípade pokúsi závoj dať dokopy, ale iní sú navždy poznačení a vidia nadprirodzené javy vo svojom okolí. Väčšinou to neobsahuje všetko, ale len tú vec, ktorej boli svedkami. Takže keď človek uvidí upíra kŕmiť sa zo svojej obete, tak existuje šanca, že si uvedomí realitu toho, že upíri existujú a začne si tento jav všímať. Neprirodzene dlhé zuby u niektorých osôb, či kútikom oka zbadaná mrtvolná bledosť niekoho, alebo niečo, čo iní vidia, ako vášnivo sa bozkávajúci pár, čo je v skutočnosti kŕmiaci sa upír. Prípadov je mnoho. Čo s touto informáciou daný človek urobí? To je čisto na ňom. Sú prípady, kedy sú takíto ľudia dotknutí „Cnosťami“, čo z nich urobí niečo viac, než len ľudí, v podstate polovičných supernaturálov, s mnohými schopnosťami, ale o tom viacej pri Lovcoch (áno, s veľkým „L“). Tí, čo dotknutí niesú sa môžu stať či už dokumentaristami (snažiacimi sa vyniesť na svetlo sveta napríklad existenciu vlkodlakov tým, že nafilmujú, alebo nafotia ich premenu a podobné.), alebo pomocníkmi týchto supernaturálov (Upírski Ghúlovia sú žiarivým príkladom- smrteľní služobníci upírov viazaní upírskou krvou na svojich majstrov.), či v niektorých prípadoch začnú supernaturálov prenasledovať a pokúsia sa ich loviť (títo však nemajú žiadne vlastné supernaturálne vlastnosti a jedinou ich výhodou je tréning, vybavenie a skúsenosti, sú to lovci s malým „l“ a áno, je to mätúce).
Posledná skupina je pre nás veľmi zaujmavá, sú to v podstate dobre hrateľné postavy, normálnych ľudí bojujúcich proti nadprirodzenej hrozbe, väčšinou v malých skupinkách, alebo ako súčasť väčšej organizácie. Americká vláda napríklad má tajné oddelenie agentov FBI, CIA a NSA, pod menom Project Twilight, ktorých úloha je chytať supernaturálov a zistiť o nich, ako najlepšie ich zničiť a následne ich v rámci USA likvidovať. Podobná organizácia je aj v Japonsku, pod menom Strike Force Zero. Tieto spoločnosti sú však vcelku mladé a v ich radoch sú väčšinou len obyčajní ľudia, ktorí vedia o existencií supernaturálov. Existujú dve spoločnosti, ktoré majú pod rukou aj Cnostných Lovcov a v niektorých prípadoch aj supernaturálov samotných. Tieto spoločnosti sú stáročia staré a pre supernaturálov extrémne nebezpečné.
V Európe je to Katolícka Inkvizícia, podľa mnohých organizácia, ktorá má najviacej informácií o všetkých supernaturáloch (vrátane supernaturálnych frakcií jedna o druhej- napríklad upíri vedia o existencií vlkodlakov, ale pramálo o ich zvykoch a skutočných schopnostiach, mimo poloprávd a mýtov), a hlavne informácií o tom, ako ich zničiť. Pre toto je Inkvizícia veľmi obávaná a má svojich agentov prakticky všade. Spomeňme ešte, že pod sebou má Spoločnosť Leopoldov- rád fanatikov, prenasledujúcich všetkých supernaturálov, veriac, že sú to poslovia Apokalypsy a či o tom vedia, alebo nie, deťmi Antikrista.
Druhou organizáciou podobného veku sú Čínski mnísi nazývaní Shih. V dnešnej dobe ich nieje už až tak veľa a ich učenie ide skorej od majstra na žiaka, bez nejakej veľkej centrálnej organizácia. Sále sú však extrémne nebezpeční pre supernaturálov, majú totiž polo-supernaturálnu schopnosť ovládať svoje Chi a dosahovať tým nadľudských výkonov. Ich úloha je hlavne lov a likvidácia démonov.

Ako funguje herný Systém?


World of Darkness okrem úžasného sveta zároveň ponúka aj veľmi obšírny systém, ako pomocou kociek vyhodnocovať a hrať rôzne situácie a supernaturálne schopnosti. Základ je však vždy rovnaký, tak sa na neho zbežne pozrieme (Tí z vás, ktorí niesú veľmi na herné systémy môžete kľudne prejsť až na záver, tí z vás, ktorí radi vedia, ako čo funguje, kľudne pokračujte v čítaní)
Základom sú desaťstenné kocky, na hranie stačí v niektorých prípadoch jedna, ale pre rýchlejšie vyhodnocovanie sa hodí mať asi desať. Ďalšia vec je takzvaný Character Sheet- v podstate osobný denník, do ktorého si okrem iného postavy zapisujú dôležité osoby, ktoré stretli na svojich misiách, vybavenie, ktoré majú a hlavne niekoľko schopností, ktoré ich definujú z kockového hľadiska. Prvá takáto tabulka sú atribúty rozdelené na Fyzické, Sociálne a Mentálne. Každá z týchto skupín má v sebe tri atribúty idúce väčšinou od 1 do 5 (Napríklad Fyzické sú Sila, Obratnosť, Odolnosť). Tieto atribúty su používané na väčšinu hodov, a dávajú poznať základnú kostru schopností postavy- odpovedajú na otázky, ako- Je postava silná? Aký rýchly má postreh? Ako dobre vyzerá? Oplatí sa povedať, že na rozdiel od Dračího Doupěte tu niesú povolana a v základe ku väčšine schopností majú prístup všetky postavy. Tieto schopnosti sú tiež rozdelené do troch stĺpcov a to Talenty, Schopnosti a Znalosti. V každom stĺpci je niekoľko vlastností postavy určujúce bližšie, čoho je schopná (Napríklad môže byť postava veľmi inteligentná, ale nevedieť nič o počítačoch). Tieto môžubyť vo väčšine prípadov od nula do päť. Tieto dve (Atribúty a Vlastnosti) skupiny spolupracujú v tandeme, kedykoľvek sa postava o niečo pokúsi. Napríklad, ak sa postava snaží nenápadne zakrádať, zoberie sa súčet jej Obratnosti (Atribút) a Skrývanie (Vlastnosť) a určí sa koľko kockami si môže hodiť, pričom aké číslo (alebo vyššie) je treba na úspech v danej činnosti.
K tomuto všetkému je na Character Sheete ešte zopár koloniek a to Virtues (Cnosti), Background (pozadie), a podobne. Vo väčšine ide o bližšie definovanie charakteru postavy, a potom sú tu zvláštne kolonky Humanity, ktoré určujú, ako ľudská je postava. Toto je atribút, ktorý v podstate nahrádza presvedčenie v iných systémoch. Zjednodušene by sa dalo povedať, že čím vyššia Humanity, tým viacej „dobrá“ postava je a čím menšia, tým viacej „zlá“ je postava. Nebudem to viacej rozoberať v tomto článku, možno sa k tomu vrátim v iných článkoch a k tomu, ako niektoré bytosti reagujú s vysokou, alebo nízkou Humanity. K tomu je tu ešte jeden riadok, s názvom Willpower (Vôľa), reprezentujúci silu vôle danej postavy a tým aj to, aké ťažké je postavu presvedčiť alebo manipulovať a zároveň aj to, ako veľmi sa dokáže sústrediť na svoje úkony a činnosti.
Okrem tohto všetkého sú v hlavičke tri políčka definujúce bližšie postavu a to Concept- určuje miesto postavy v spoločnosti, napíklad Hacker, Vydedenec, Buissinessman, Sústružník a podobne. Ďalšie je Demeanor- toto pomáha všeobecne sa vžiť do postavy, určuje to, ako sa postava správa z hľadiska iných. Je to dobrodinec? Klame, kde sa len dá? Je to absolútne nechutný šialenec? Na tieto otázky a mnohé iné by mal Demeanor odpovedať. Posledným políčkom (a asi najdôležitejším) je Nature postavy, prčujúca je porirodzenosť, jej životnú filozofiu a ciele. Na rozdiel od Demeanor nemusí byť hneď zrejmé, akú Nature postava má, napríklad hrozivý vyhadzovač berúci úplatky môže vnútri byť citlivým umelcom. Nič z tohto nieje zvázujúce, ale slúži, ako pomocné body, ktoré pomáhajú tvarovať postavu a potom ju aj dobre zahrať.

Záverom


Nechcem zatiaľ zabiehať do detailov k Cnostným Lovcom,  to nechám na samostatný článok im určený. Úvod do WoD máme týmto za sebou, nezabudnite však, že sa môžte v komentároch vyjadriť do akého sveta (a v prípade obšírnejších, ako je World of Darkness a Exalted, z akého pohľadu), sa pozrieme nabudúce. Dúfam, že sa Vám tento malý úvod páčil a tešíme sa na vás pri budúcom vydaní.

=Osud a Margit=

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)