pátek 31. května 2013

Jeskyně nejen na motivy...

Religio Patronus – postava z jeskyně Od počátku věků

Tak tady máte jednoho z bohů, kteří se snaží ovlivnit dění v jeskyni. Jeho hráčem je Orthos.

Religio Patronus. Sám neví, jak je to možné, ale je naživu. V jakési formě myšlenky či energie tomu tak je. Poprvé okusil chuť života, zatímco směřoval na planetku přezdívanou… Planetka.

Za svou originální podobu považuje shluk energie soustředěný do tvaru koule. Když však jeho cesta vesmírem vyvrcholila Planetkou, osvojil si i jinou podobu, tu, která mu připadala přirozená, a to podobu tvora, kterého možná jednou někdo nazve člověkem. Religio se však nemohl vzdát létání a připadalo mu přirozené, že k této schopnosti bude obdařen nejen mentálními, ale i fyzickými dispozicemi – křídly. A tak vznikl muž, jehož vlasy mají vysoký potenciál býti dokonalou reklamou na šampon. Muž s takovou muskulaturou, že pokud zatne všechny svaly naráz, praskne pod ním země. Muž přirozeně metrosexuálního vzhledu takové síly, že ženy se vedle něho stydí za svůj knírek. Zkrátka kdyby existovalo ztělesnění oxymoronu nejmužnější/nejzženštilejší, byl by jím Religio Patronus v této podobě.

Religio toho na Planetce zatím mnoho nedokázal. Většinu času strávil procházením se po ní a obdivováním přírody. Pokud neskončí jako někteří jeho kolegové a neobětuje se pro dobro planetky, a zároveň se jeho kněží, až nějací vzniknou, stanou oběťmi darwinovské teorie ve verzi životního stylu, pravděpodobně se z něho stane hippie bůh. Do té doby je jen pouhým arcipatronem, pánem světla a života, strážcem moudrosti a řádu a mistrem energie.

Planetka ho oslnila natolik, že zapomněl na slušné vychování a ani nekontaktoval na pozdrav své kolegy. Ovšem i kdyby jeho přítomnost ostatní neucítili, možná by o jeho existenci na Planetce zjistili stejně, a to ve chvíli, kdy ho napadlo, že by mohl vytvořit ozonosféru.

První přímý kontakt navázal až Reigus, bůh země.
Reigus a Černobog, bůh chaosu, se setkali, aby zabránili pravděpodobné hrozbě – tou byla skutečnost, že Planetka se pohybuje bez jakéhokoli řádu a náhodně se přibližuje a oddaluje od Slunce. Reigus trval na Religiově přítomnosti při tomto setkání a na jeho užitečnosti při řešení tohoto problému. Religio se rozhodl přijmout pozvání, protože zničení Planetky, kterou si právě zamiloval, bylo to poslední, co by chtěl. Příliš jej neodrazovalo ani to, že jedním z jejich trojice je bůh chaosu, jeho protějšek. Všichni tři si přáli existenci Planetky. A proto se Religio zúčastnil jejich krátké rady v podobě energetické koule.

Jeho úkolem se stalo nasměrování Planetky do určité dráhy a ustálení jejího poletování v kosmickém hektičnu. Samozvaný arcipatron bez okolků úkol přijal. Tohle bude jeho druhý a snad ne poslední čin, který vykoná pro ochranu Planetky.

= Orthos =

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)