pátek 30. listopadu 2012

Ještě jsme ve válce - Příběhy 20. století

Nejlepším českým komiksem byla na letošním KomiksFESTu vyhlášena kniha Ještě jsme ve válce vydaná nakladatelstvími Argo a Post Bellum ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Při slavnostním zakončení 7. ročníku v Praze získala o víkendu výroční cenu Muriel.

Tři scénáristé. Třináct špičkových českých a slovenských komiksových výtvarníků. Třináct příběhů z válečné fronty, koncentračních táborů, komunistického kriminálu i prostředí Státní bezpečnosti. Třináct komiksů nakreslených podle vyprávění třinácti skutečných lidí. Všechny příběhy sledují jediné téma. Kniha Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století vykresluje osudy skutečných lidí, ukazuje zákulisí totalitních režimů a jejich dopad na životy jednotlivců. Epizody se zakládají na svědectví pamětníků, s nimiž se čtenář seznamuje na konci každého příběhu.

Jsou komiksy a Komiksy. Ty první svou formou slouží k pobavení a naplnění čtenářovy touhy po dobrodružství. A na tom není vůbec nic špatného. A pak jsou tu ty druhé, které navíc nesou poselství. A právě takovým Komiksem je i kniha Ještě jsme ve válce.

Autoři publikace oslovili přední české a slovenské tvůrce komiksu, vybrali z archivu webového projektu Paměť národa (www.pametnaroda.cz) třináct zaznamenaných zajímavých vzpomínek a dali vzniknout unikátnímu počinu nejen na české komiksové scéně, ale také na poli popularizace naší historie. Komiksy vypráví životní osudy lidí, kteří většinou dosud žijí mezi námi. Komiksy v knize „Ještě jsme ve válce" pojednávají o konfliktu konkrétních lidí s totalitní mocí. Jedná se vždy o samostatný příběh. Scénář jednotlivých příběhů je podle skutečné události. Každý z třinácti komiksů je pojat jedinečným osobitým stylem toho kterého autora.

Komiks Ještě jsme ve válce se nevěnuje pouze druhé světové válce, nýbrž i válce studené - prostředí komunistického kriminálu či státní bezpečnosti. Silně dokumentární charakter tohoto komiksového svazku podporuje stručná legenda připojená ke každému příběhu. Ta čtenáře seznamuje s postavou vypravěče, jeho přístupem k životu a ukazuje, jak se dokázal s traumatickými zážitky vyrovnat. Příběhy 20. století dokazují, že komiks lze použít jako dokumentační médium stejně dobře, jako například film nebo literaturu, aniž by docházelo k umenšování tématu a podání nebo k parodii.

Příběhy jsou vesměs z temných koutů novodobé československé historie, které jsou často ještě tabu a o kterých se pořád dost nemluví. Ono je sice v Dějepise potřebné probrat to od trilobita, přes věrozvěsty až někam do Století páry, ale na novodobé a tím pádem (v rámci toku dějin) stále aktuální dějiny, by měl být kladen mnohem větší důraz a taky by se k nim už mělo zaujmout nějaké stanovisko a ne stále spoustu věcí kamuflovat "mrtvými brouky". Už třeba jen proto, že existuje ono známé "historie se opakuje". Komiks jako moderní a progresivní médium je určitě dobrým způsobem jak otevřít mnohé dveře a alespoň nakousnout něco, do čeho se moc lidem nechce. Navíc jako otevření obzorů je určitě tato cesta více než přínosná.

Lidé, kteří se zabývají historií totalitního Československa, stojí často před zásadní otázkou: jakým způsobem nasbírané informace předat nastupujícím generacím? Sdružení Post Bellum, které se věnuje orální historii (záznamům pamětníků) této doby, to zkouší různými způsoby, od článků po přednášky na školách. Nyní přibralo do rejstříku komiks. Samo vyprávění může znít odtažitě, film je zase nákladná záležitost, ale komiks? Kniha Ještě jsme ve válce obsahuje třináct příběhů o odboji a vyšla příhodně krátce před 17. listopadem. Obrazy ukáží mnohé z toho, co by bylo jinak nepředstavitelné a těžko popsatelné. Navíc to jsou díla české a slovenské komiksové špičky, takže kvalita zpracování je mimořádná. Doprovodné texty jsou střídmé; líčí pouze okolnosti setkání s vypravěči zachycených příběhů a snaží se nemoralizovat, což je často spolehlivý filtr jak odradit ty, kteří zachycenou dobu nepamatují.

Příběhy jsou pestré jako život sám - přinášejí vítězství i prohry, velké heroické činy i lidské slabosti a vyrovnání se s nimi. Pestré je také výtvarné ztvárnění cyklu - jelikož každý z třinácti příběhů nakreslil jiný výtvarník, je projekt i přehlídkou současného česko-slovenského komiksu. Kniha Ještě jsme ve válce je svým způsobem unikátní. Je nejen mozaikou různých lidských příběhů z nejrůznějších okamžiků minulého století. Ale i mozaikou různých komiksových tvůrců a jejich pojetí. Každé z třinácti děl je tak svým způsobem unikát, jakým si i ze své podstaty lidského příběhu zaslouží být.

Komiksy vypráví životní osudy lidí, kteří většinou dosud žijí mezi námi. Jejich příběhy zaznamenali "sběrači" – dokumentaristé neziskové organizace Post Bellum v rozmezí let 2001 až 2011. "Děláme vlastně prostou práci - natáčíme s pamětníky výjimečných i obyčejných událostí naší nedávné minulosti rozhovory. Záznamy pak ukládáme na internetový portál Paměť národa. Z této sbírky vznikají rozhlasové dokumenty, výstavy, knihy a v těchto dnech také komiksy. Doufáme, že příběhy zaujmou díky komiksovému zpracování i ty, kteří se o naši moderní historii příliš nezajímají," říká Mikuláš Kroupa, ředitel sdružení Post Bellum a společně s Adamem Drdou a Davidem Bartoněm také autor komiksových scénářů.

Autoři se snažili ukázat nejrůznější kombinace bezpráví a situace, v nichž vyvstávají smutné paradoxy minulých režimů a odhalují se charaktery. Hrdinové jsou vesměs "biti" v několika etapách, za války, po osvobození i po znárodnění, jako by si měli hořkost pozemského údělu vypít až do dna. Přesto vlastně všechny končí happy endem svého druhu - vypravěč navzdory přání "tamtěch" přežil a nyní nám o svém osudu podává zprávu. (Autoři některých vyprávění zemřeli nedlouho před vydáním knihy.)

V tomto sborníku jde přeci jen o trošku něco jiného než brilantní umělecké ztvárnění, ale díky tomu, že byli vybráni autoři, kteří mají za sebou už množství zkušeností, nelze mluvit o tom, že by nějaký příběh byl po kreslířské stránce vyloženě propadák. Spíše je to tak, že autoři, kteří vás svým pojetím tvorby komiksů stále překvapují, tak vás překvapí i tentokráte a ti, kteří mají jednolitý styl a opakují se, zůstanou na svém.

Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum: "Máme výsadu, které si vážíme: jsme svobodní. Pamětníci vzpomínají, jak sami uznají za vhodné, my jim nasloucháme, snažíme se co nejpoctivěji ověřit to, co se v jejich líčení ověřit dá. Pracujeme s pamětí, což je něco jiného než (například) práce s archivními dokumenty. Jsme si toho vědomi. Každé svědectví má však pro nás a snad i pro českou společnost smysl, poznáváme jeho prostřednictvím minulost tak, jak se promítla do individuálního života. A pochopitelně si při zpracovávání vzpomínek neustále klademe otázky: Jak bych se v podobné situaci zachoval já? Co je v životě opravdu důležité? Za co je třeba bojovat?"

V archivu Post Bellum je dnes skoro 1500 vzpomínek válečných veteránů, obětí holocaustu, vězňů a odpůrců nacismu i komunismu, obětí kolektivizace, ale i důstojníků Státní bezpečnosti, jejích spolupracovníků, bachařů atd. Jsou to tisíce hodin vyprávění.

Na české scéně se dokumentární komiks zatím hledá těžko. Konečně se tedy objevilo dílo spojující svědectví doby s atraktivní formou a se smysluplným poselstvím. Dramatické příběhy nutí k zamyšlení a vyvolávají zvědavost dozvědět se víc. Knize Ještě jsme ve válce s podtitulem Příběhy 20. století totiž podněcuje touhu po osudech obyčejných lidí, kteří se stali hrdiny. I když by si často sami přáli, aby se hrdiny nikdy stát nemuseli. S touto knihou poznáte, že i mezi námi byli a jsou lidé, kteří by se mohli stát hrdiny jakéhokoli dobrodružného románu. Je to kniha, kterou přečtete jedním dechem. Na každé stránce vás čeká nový zvrat, nová zkouška, před kterou byly postaveni jednotlivé postavy. A poznáte tak, že i mnozí z těch zlých často jednali pod tlakem okolností či s původně dobrými úmysly. A že i v těžkých dobách se najdou lidé, kteří jsou ochotni riskovat pro své přesvědčení a svou zemi vše.

Ještě jsme ve válce svými atributy naplňuje všechny požadavky díla, které by se mělo stát povinnou četbou nejen na školách. Svým způsobem totiž předává o minulosti daleko víc, než mnohé dějepisné knížky. A byť se jedná jen o výběr z nespočtu dalších příběhů, z nichž každý ze své povahy vzpomínek realitu i trochu pokrucuje, přispívá velkou měrou k pochopení minulé doby.

Rozhodně se jedná o unikátní počin, který by si měl najít cestu k co největšímu počtu čtenářů. Společným jmenovatelem většiny "překomiksovaných" vyprávění je pak osobní statečnost v různých formách. Ale pokud se bavíme o statečnosti na straně jedné, tak je nutno si uvědomit, že na druhé straně bývá často zbabělost, udavačství a lidský hyenizmus. Na konci každého komiksu najdeme krátké shrnutí autora scénáře o tom, proč si zrovna tento konkrétní příběh vybral a jeho osobní pohled na věc. Což často působí velice přínosně.

Často je slyšet, že mladší generace nečtou a mají úplně jiné zájmy. Komiksy jako je tento jsou určitě dobrou cestou jak se pokusit tento "trend" zvrátit a přiblížit čtenářům zajímavé příběhy z ne tolik vzdálených dějin poutavou formou. Navíc je to další krok k tomu, že i pochybovačům, kteří stále komiks berou jako jakýsi uměleckoliterární patvar nehodný valného zájmu, vezmete vítr z plachet. V tomto komiksu se totiž povedlo spojit jakési umělecké hodnoty (čti: není to žádná odfláklá brakovka) s přínosem jak pro komiks jako takový, tak i pro rozšíření obzorů komiksu nechtivých čtenářů. A tohle všechno dělá z Ještě jsme ve válce projekt, který by si rozhodně nezasloužil zapadnout prachem.

Jeden ze čtenářů řekl: "Příběhy 20. století poslouchám docela často a pro mě osobně je nejdůležitější svědectví o tom, co všechno člověk dokáže vydržet. A dále pak, že oproti životům jejich aktérů, je pro mě výhra už jenom to, že neryju držkou v zemi v koncentračním táboře nebo že nesedím v zákopu u Dien Bien Phu mezi hromadou mrtvejch kamarádů nebo že si můžu takovouto knížku přečíst a s tebou se tady o ní bavit."

Pokud tak mezi komiksy hledáte i poučení, určitě po této knize sáhněte. Jistě vám přinese více pochopení pro druhé a jejich činy.

Soutěž o patnáct knih Ještě jsme ve válce.
Procestujte Česko s příběhy 20. století. Od 28. 11. naleznete na stránkách www.jestejsmevevalce.cz/ pod deseti komiksy GPS souřadnice a lehkou nápovědu, kde konkrétně máte v dané lokalitě hledat. Vaším cílem jsou QR kódy označené logy Post Bellum, Argo a Ústav pro studii totalitních režimů.

Pokud načtete kód do svého mobilního telefonu (verze pro Android, pro Apple), získáte internetový odkaz, na němž se dočtete podrobnosti o místě, na kterém se právě budete nacházet, a o jeho spojitosti s komiksem.

Na konci textu vždy naleznete jednu z částí básně Luboše Jednorožce, kterou pracovníci Post Bellum vykopali společně s dalšími na zahradě nedaleko Hrusic. Pokud ji celou sestavíte a pošlete na adresu propagace@argo.cz a budete mezi prvními patnácti, získáte knihu Ještě jsme ve válce. Organizátoři však doufají, že mnohem zajímavější než cena samotná bude seznámení se s místy, na nichž se příběhy odehrály.

Stránky knihy: www.jestejsmevevalce.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)