úterý 29. května 2012

On-line kurzy na prestižních univerzitách

Sice nikoli fantasy, ale v našich podmínkách stále poněkud sci-fi.
A nebo už ne?
On-liny kurzy na prestižních univerzitách - a to zadarmo. A na velmi zajímavá témata - i použitelná do vašich dobrodružství.
Vyzkoušíte?
Můžete se těšit na tato témata:
- Věda, magie, náboženství
- Darwinovo dědictví
- Astrobiologie a výzkum vesmíru
- Základy fyziky
- Astronomie 001
- Vědy o zemi a planetách
- Hranice biomedicínského výzkumu
- Poznejte poznávání
- Hranice vesmíru otevřeny
- Behaviorální biologie


Věda, magie, náboženství
Kde: UCLA
Vyučuje: Courtenay Raia
Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video
Popis kurzu: Professor Courtenay Raia v kurzu nazvaném Science, Magic and Religion představí, jak se během staletí vyvíjel vztah vědy a náboženství. Ukáže, jak věda přebírala témata, jež až do 17. století byla hájemstvím magie. Prozkoumá i problém, jak vznikly moderní magické představy a jaký mají vliv na současnou politiku. Mezi tématy, která by mohla zaujmout i české účastníky, je analýza toho, jak fungovaly totalitní vědy v komunistických režimech.

Darwinovo dědictví
Kde: Stanford
Vyučuje: Tým učitelů ze Stanfordu; experti na biologie, antropologii i náboženství
Dostupné přes: YouTube| iTunes U Video
Popis kurzu: Darwinova kniha "O původu druhů" (1859) zcela změnila způsob, jakým vnímáme svět. Evoluční teorie nám otevřela novou perspektivu, jak chápeme svět a život kolem sebe. Darwin jako první vědec ukázal, že k vysvětlení přírodních zákonů není třeba žádné vyšší moci, že procesy se dají pochopit studiem chování živých tvorů. Nyní, o 150 let později, otevírá Stanford kurz, ve kterém experti z řady oborů vysvětlují, jaký měl a má Darwin dopad na jejich obory.

Astrobiologie a výzkum vesmíru
Kde: Stanford
Vyučuje: Lynn Rotschildová a hostující učitelé jako např. Seth Shostak ze SETI
Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video
Popis kurzu: Astrobiologie si klade otázky „Odkud pocházíme“, „Jsme ve vesmíru sami?“ a podobné. Tento kurz vás naučí, jak na ně odpovídá věda v podání těch na její špičce.

Základy fyziky
Kde: UC Berkeley
Vyučuje: Steven Edward Boggs
Dostupné přes: iTunes U Video
Popis kurzu: Jedinečnou možnost porozumět základům současné fyziky nabízí kurz Descriptive Introduction to Physics. A to tak jednoduše, aby nebylo třeba znalostí vysokoškolské fyziky. V kurze se seznámíte se základními i pokročilejšími pojmy a koncepty teorie relativity a kvantové teorie. Pochopíte, co je to radioaktivita, jak fungují lasery i co jsou superstrany.

Astronomie 001
Kde: Penn State University
Vyučuje: Scott Miller, Mercedes Richards a Stephen Redman
Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video
Popis kurzu: „Astronomy 001, Section 005“, jak zní originální název tohoto kurzu, je kompletní internetový seminář plný prezentací, interaktivních médií a videa. Je v něm zahrnuto vše, co se týká dějin astronomie – od pravěkých počátků, kdy se lidé snažili pochopit, co jen to nad jejich hlavami visí, až po ty nejnovější objevy týkající se hranic vesmíru, temné hmoty a další vědecké záhady.

Vědy o zemi a planetách
Kde: UC Berkeley
Vyučuje: Richard Allen
Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video
Popis kurzu: V kurzu nazvaném Earth and Planetary Sciences se můžete naučit základy seizmologie, geologie a tektoniky a pochopíte, jak fungují zemětřesení. Všechna témata jsou vysvětlována na příkladech z Kalifornie.

Hranice biomedicínského výzkumu
Kde: Yale
Vyučuje: W. Mark Saltzman
Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video
Popis kurzu: Výukový kurz jménem Frontiers of Biomedical Engineering vás seznámí s konceptem biomedicínckého inženýrství a jeho spojením s medicínou. Jde o základ do obou oborů – medicíny i techniky. Výklad je doplněn případovými studiemi vývoje léků, ochrany patentů a také zákonů, které se těmto oborům věnují.

Poznejte poznávání
Kde: UC Berkeley
Vyučuje: Richard Ivry
Dostupné přes: iTunes U video
Popis kurzu: Tento kurz pojmenovaný Cognitive Science prozkoumává výzkum věnující se poznávání, zejména po neurobiologické stránce. Materiály pokrývají tak širokou oblast, jako jsou případy pacientů s poškozeným mozkem, neurofyziologický výzkum zvířat a také studie normálních poznávacích procesů zdravých lidí. Seznámíte se i s tím, jak fungují magnetická rezonance, elektroencefalograf a další přístroje určené pro zkoumání mozku.

Hranice vesmíru otevřeny
Kde: Yale
Vyučuje: Charles Bailyn
Dostupné přes: YouTube | iTunes U Video
Popis kurzu: Tento kurz (Frontiers and Controversies in Astrophysics) se zaměřuje na tři hlavní oblasti, kde dnes poznání prochází prudkým vývojem. Jde o planety mimo naši sluneční soustavu, černé díry a temnou energii. Největší pozornost se věnuje těm nejnovějším poznatkům – což je v oboru, kde přicházejí revoluční objevy co čtvrt roku, nutností. Lektoři však zkoumají nejen to, co už je známé, ale poodhalí i to, na co se bude pozornost fyziků, matematiků a astronomů v těchto oborech upírat v nejbližší budoucnosti.

Behaviorální biologie
Kde: MIT
Vyučuje: Gerland Schneider
Dostupné přes: iTunes U Audio
Popis kurzu: Většina principů evoluce se dá vysvětlit na zvířatech. A právě to dělá kurz Animal Behavior, který přináší slavná univerzita MIT. Začíná vysvětlením základních pojmů a principů věd jako jsou etologie a komparativních věd. Na základě chování zvířat se vysvětluje i lidské chování a jeho příčiny.

Zdroj: National Geographic

Žádné komentáře:

Okomentovat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)