pondělí 30. ledna 2012

Posun v ději a čase v jeskyních

Děj v jeskyních na Abarinu postupuje mnohem pomaleji, než při hraní na živo. Má to své výhody a nevýhody. Mezi výhody můžeme započítat to, že hráč má čas rozmyslet si reakci, zvážit možná pro a proti a případně dát svému příspěvku i jistou uměleckou formu. Nevýhodou jistě je, že než se skupinka dobrodruhů někam dopracuje, může to trvat týdny anebo i měsíce reálného času.
Jistě, existují i jeskyně, kde se několik dnů v příběhu odehrává i pár roků v reálu. Tyto jeskyně bych označila jako konverzační, protože je v nich kladen velký důraz na interakci mezi postavami, hlavně rozhovory. Odehrává se v podstatě skoro každá chvíle, kterou dobrodruzi prožívají, s minimálním posunováním v čase a ději.

Ne každému ale takový styl hraní vyhovuje. Vzhledem k příběhu, který má připravený, potřebuje PJ občas překlenout některé časové úseky a posunout družinu dál. Úplně nejběžnější způsob, který je používán i v konverzačních jeskyních, je noc, kdy dobrodruzi uléhají k spánku, aby nabrali nové síly. Samozřejmě pokud se v noci něco nestane –nedojde třeba k přepadení, některé postavy nehodlají něco podnikat – ať už samostatně nebo třeba ve dvojicích. PJ by ale měl dbát na to, aby kvůli tomu, že dá prostor k akci některým postavám, ostatní postavy na delší dobu neodstřihl od hraní a neodsoudil jejich hráče k dlouhému čekání, až se někteří vypovídají anebo vyskotačí.

Dále se jako vhodné jeví třeba využít na posun dobu, po kterou družina cestuje. Jestli se bude jednat jen o jeden den nebo třeba o několik týdnů, je už na zvážení každého PJ a na domluvě s hráči. Pokud se členové družiny už dobře znají a jsou spolu delší dobu, není ani větší časový posun během cesty na škodu. Jiná situace je ale v případě, pokud se družina teprve nedávno dala dohromady a probíhá takové to seznamování, oťukávání, vymezování okruhů vlivu. Pak by i přeskočení několika dní mohli hráči nést s nelibostí a logicky namítat, že během té doby by se určitě postavy blíže poznaly a že o tyto herní zážitky byli nešetrným časovým posunem ochuzeni.

Jsou samozřejmě možné i daleko větší posuny. PJ ve svém příspěvku popíše situaci, sám nebo po domluvě s jednotlivými hráči napíše, co asi po tu dobu dělala ta která postava. Třeba v případě, kdy družina dorazí do města s jediným cílem – doplnit si zásoby a trochu si odpočinout. Ano, samozřejmě, i v tomto případě je možno zažít spoustu situací, které by stály za odehrání. Ale pokud dobrodruhy čeká důležitý úkol, ke kterému si díky odehrání zastávky dostali až za velmi dlouho dobu a pokud s tím hráči souhlasí, není problém takto děj posunout.

Pro PJ je někdy velmi těžké citlivě posoudit, kdy ještě hráče nechat hrát a kdy je čas trochu je popostrčit dál. Asi nejlepší vodítko je to, kolik postav má zrovna co hrát, kolik postav právě jedná. Pokud je to většina, není důvod posouvat děj či čas. Pokud se ale „baví“ jen pár postav a většina čeká na skončení jejich interakce, měl by to být ten správný čas posunout se dál.

Jako v ostatních případech platí ale jen jedno pravidlo. Vždycky záleží na domluvě a na tom, aby styl hraní sedl jak PJ, tak hráčům v jeho jeskyni.

= Janika =

1 komentář:

  1. Jenže ouha. Mockrát jsem už zažil, že se dva hráči baví hraním svých postav a vyprndáváním v podstatě o bobku, zatím co celý zbytek družiny má spící postavy (bo je noc) a čeká, až se ti dva vyprndají (budu upřímný, taky jsem v začátcích dělal to samé, co zde popisuji). PJ posune děj což uvítá ona drtivá většina spící skupinky nadšením. Celá krom těch dvou, co se skvěle bavili debatou a zdržovali ten zbytek. A zase se PJ někomu nezavděčil.

    Co chci říct ? Každý hráč by se měl zamyslet nad tím, zda-li ta jeho zábava není na úkor zábavy těch ostatních. Měl by se víc dívat kolem sebe a brát určité ohledy. Ono vyprndávat se dá přeci i druhý den od rána, tak proč zbytečně dřepět dlouho do noci v lokále a zdržovat ostatní … 

    Melker

    OdpovědětVymazat

1. Do velkého textového pole napište komentář
2. Vyberte podpis, lze i anonymní
3. Klikněte na tlačítko "Přidat komentář"
4. Opište písmena z obrázku (ochrana proti spamu)